Sunday, January 14, 2018

At a Glance Medicine

At a Glance Medicine
By:
Published on by Erlangga

This Book was ranked 37 by Google Books for keyword antibiotik.

Sunday, January 7, 2018

Macam-macam Penyakit Menular dan Cara Pencegahannya

Macam-macam Penyakit Menular dan Cara Pencegahannya
By:
Published on by Yayasan Obor Indonesia

This Book was ranked 24 by Google Books for keyword antibiotik.

Thursday, November 30, 2017

Aplikační formy antibiotik

Aplikační formy antibiotik
By:"Miroslav Heřmanský","Vladislav Vlček"
Published on 1959 by

Příručka probírá celé spektrum antibiotik i se zahraničními specialitami. Systematický přehled penicilinu, streptomycinu a odvozených látek pokračuje chloramfenikolem, tetracyklinovými, makrolidovými a protituberkulózními antibiotiky. Rovněž antibiotika užívaná zevně, protiplísňová a protihoubová jsou v knize obsažena.

This Book was ranked 35 by Google Books for keyword antibiotik.

Monday, November 27, 2017

Prinsip & Praktik Ilmu Endodonsia

Prinsip & Praktik Ilmu Endodonsia
By:
Published on by EGC

This Book was ranked 18 by Google Books for keyword antibiotik.

Friday, October 13, 2017

Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar di Malaysia (Penerbit USM)

Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar di Malaysia (Penerbit USM)
By:"Haliza Abdul Rahman","Rohasliney Hashim"
Published on 2014-11-25 by Penerbit USM

Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar di Malaysia memuatkan 12 bab yang diusahakan oleh penulis dari latar ilmu yang pelbagai sebagai reaksi mereka terhadap kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar di Malaysia. Buku ini ditulis untuk memberi pengetahuan, maklumat dan kesedaran tentang isu-isu berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di Malaysia agar alam sekitar terus terpelihara. Hal ini kerana persoalan alam sekitar semakin penting dan menyerlah dalam kehidupan seharian masyarakat dan menjadi agenda utama dalam pembangunan negara. Alam sekitar sangat penting dipelihara dan dipulihara kerana ia bukan sahaja memberikan perkhidmatan kepada manusia tetapi juga merupakan sistem bantuan kehidupan yang tidak ternilai. Semoga buku ini dapat mengisi ruang yang belum diliputi oleh buku lain di samping menampung kekurangan tersebut dalam usaha memupuk sikap prihatin dan sifat kecintaan yang mendalam terhadap alam sekitar.

This Book was ranked 33 by Google Books for keyword antibiotik.

Sunday, August 6, 2017

Buku Ajar Praktis Bedah Mulut

Buku Ajar Praktis Bedah Mulut
By:
Published on by EGC

This Book was ranked 16 by Google Books for keyword antibiotik.

Friday, August 4, 2017

Farmakodinami dan terapi antibiotik

Farmakodinami dan terapi antibiotik
By:"Joke R. Wattimena"
Published on 1987 by

This Book was ranked 4 by Google Books for keyword antibiotik.