Saturday, February 14, 2015

Farmakoterapie vnitřních nemocí

Farmakoterapie vnitřních nemocí
By:"Marek Josef","a kolektiv"
Published on 2010-05-14 by Grada Publishing a.s.

Již čtvrté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace se všemi potřebnými informacemi z farmakoterapie je určeno pro lékaře všech odborností. Informace v publikaci naleznou ale také farmaceuti, lékárníci a studenti. Rychlý vývoj nových léků, léčebných postupů a rozvoj evidence based medicine vyžadoval od početného kolektivu autorů pod vedením editora prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. velké úsilí. Minulá vydání získala několik významných ocenění odborných společností.

This Book was ranked 23 by Google Books for keyword antibiotik.